Osiedle „Wawrzyszew” zamyka się w obrębie ulic: Kasprowicza, Sokratesa, Wólczyńska.

 

  1. Według Struktury Organizacyjnej, Administracji Osiedla WSM „Wawrzyszew”, jest

podstawową jednostką organizacyjną Spółdzielni,  realizującą  jej zadania statutowe

w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i działalności usługowej na rzecz

mieszkańców – członków Spółdzielni. Osiedle prowadzi działalność gospodarczą,

w oparciu o roczne plany gospodarczo – finansowe uchwalone przez Radę Osiedla

w oparciu o wytyczne Zarządu WSM.

 

  1. Osiedlem zarządza samodzielnie w imieniu Zarządu Warszawskiej Spółdzielni

Mieszkaniowej Dyrektor Osiedla, który podlega służbowo Prezesowi Zarządu WSM.

 

  1. Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej  i Zarządu WSM  Elbląska 14 nastąpiła zmiana

organizacji dotychczasowych zasobów mieszkaniowych Osiedla i od 1 stycznia 2004 r.

w wyniku podziału powstały dwie Administracje:

      Administracja Osiedla WSM „Wawrzyszew” 

z siedzibą przy ul. Wolumen 25A

      Administracja Osiedla WSM „Wawrzyszew Nowy” 

z siedzibą przy ul: Petofiego  7/2.

 

  1. W wyniku podziału terenu i zasobów mieszkaniowych osiedla

do Administracji  Osiedle WSM   „Wawrzyszew” należą   trzy kolonie:

Kolonia „ A ” stanowi Zespół Mieszkaniowy Nr 1

Kolonia „ B ” stanowi Zespół Mieszkaniowy Nr 2

Kolonia „ C ” stanowi Zespół Mieszkaniowy Nr 3

 

Szczegółowy podział osiedla – Wawrzyszew i Wawrzyszew Nowy