Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w ankiecie, wskazane  kanały informacji zamknęliśmy w dniu 19.04.2021.

Jeżeli Państwo w tej sprawie (i w innych, które uznacie za istotne) chcielibyście się wypowiedzieć, prosimy o przesłanie swojej opinii na adres sekretariat@wsm-wawrzyszew.pl