Dział Techniczny – tel. 22 864-63-02, 22 864-89-65


MIEJSKIE   TELEFONY   ALARMOWE

Pogotowie Ratunkowe                                       999  lub 112 
Pogotowie Policyjne                                           997  lub 112            
Policja V Kom. ul. Broniewskiego 58               22  603-22-50   
Straż Pożarna                          998         22  835 81 11  ;  835 82 10

 ZGŁASZANIE  NAGŁYCH  AWARII

Pogotowie instalacji domowych„ Kozak : 517- 497-512, 797-796-957 22  666 17 14  po 21.30 
Konserwator c.o.  „ Jansanit”  785-395-176, 663-413-131 do 21.30 
Pogotowie elektryczne                                791- 273-733  po 15:00  
Pogotowie gazowe                                                           992          
Pogotowie dźwigowe                                                  791- 273-733 
Pogotowie  VEOLIA                                              993  22 658 58 58 

INSTALACJE   ZEWNĘTRZNE

Pogotowie wod.-kan. MPWiK              994     445 68 16, 445 68 19
Pogotowie energetyczne                          22    821 51 11 , 821 31 31