Pan Jacek Chyliński – Dyrektor Osiedla WSM Wawrzyszew

tel. 22 864-63-83 – sekretariat

fax. 22 864-89-65