Informacja w sprawie propozycji pozostawienia bez zmian opłat zależnych od Spółdzielni

Uprzejmie informuję, że w proponowanym porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej WSM dniu 26 kwietnia b.r.  znalazł się projekt uchwały dotyczącej zmiany terminu  wysokości opłat zależnych od Spółdzielni. Z treści projektu uchwały wynika, że z uwagi na sytuację epidemiczną wysokość opłat zależnych od Spółdzielni nie ulegnie zmianie do końca roku. Ponadto projekt przewiduje stosowanie od lipca b.r  wskaźnika kosztów pośrednich w wysokości 0,15 zamiast 1,0.

/-/Dyrektor Administracji