Montaż, uruchomienie i 3-letnią konserwację monitoringu w budynkach Osiedla WSM Wawrzyszew.

WARSZAWSKA   SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87,  e-mail: sekretariat@wsm-wawrzyszew.pl

Ogłasza przetarg na:

Montaż, uruchomienie i 3-letnią konserwację monitoringu
w budynkach Osiedla WSM Wawrzyszew.

Wymagane terminy realizacji:

  • rozpoczęcie wykonania robót –   do 7 dni po  podpisaniu  umowy,
  • zakończenie robót –   wg oferty nie później niż do dnia 31.10.2021 r.
  • gwarancja na wykonanie roboty –   nie mniej niż 36- m-cy od daty odbioru, przedłużenie gwarancji jest jednym z kryteriów oceny oferty.

 

Materiały przetargowe są do odbioru od dnia 19 marca 2021 r. do dnia 4 kwietnia 2021 r.,
w siedzibie administracji Osiedla WSM Wawrzyszew, pok. 8 przy ul. Wolumen 25A, 01-912 Warszawa, w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 9:00-15:00 (istnieje możliwość odbioru SWZ za pośrednictwem poczty elektronicznej).

 

Do kontaktów z Oferentami upoważniony jest: – Pan Bartosz Bichler  nr tel. 22 864 95 87,
fax. 22 864 89 65, mail: techniczny@wsm-wawrzyszew.pl

 

Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 30 000,00zł

dokonane przed upływem terminu składania ofert.

Wpłaty należy wnieść na konto w PKO BP S.A. XV Oddział /Warszawa nr rachunku
49-1020-1156-0000-7802-0006-3735.

 

Składanie ofert w siedzibie Zamawiającego-pokój nr 1 do dnia 02.04.2021 r. godz. 1100.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Petofiego 3 w Sali konferencyjnej im. Krzysztofa De Pourbaix z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych
z sytuacją epidemiczną obowiązującą w dniu otwarcia – 02.04.2021 r. o godzinie 1200.

 

Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Warszawa, dnia 17.03.2021 r.