Podziękowanie za udział w ankiecie

Podziękowanie za udział w ankiecie

Dziękujemy wszystkim, którzy oddali swój głos w ankiecie związanej z eksploatacją naziemnych stanowisk postojowych.

Pomimo krótkiego czasu, w sprawie tej wypowiedziało się ponad pół tysiąca osób. W odpowiedziach dominowali zwolennicy opcji  pierwszej zaproponowanej przez Zarząd. Za opcja pierwszą dotyczącą ponoszenia pełnych kosztów utrzymania przez najemców miejsc postojowych wypowiedziało się 66,67 % udzielających odpowiedzi, za opcją drugą, dotyczącą nieodpłatnego udostępnienia miejsc dla wszystkich na dotychczas zamkniętych parkingach społecznych  opowiedziało się 26,59 % udzielających odpowiedzi. Pozostałe 6,74 % nie wypowiedziało sią za 1 ani 2 opcją.

Przeprowadzona ankieta, nie miała charakteru plebiscytu, zaś jej rezultaty nie są głosowaniem, którego wynik jest wiążący dla organów Spółdzielni. Tym niemniej wskazują oczekiwania,  w jakim kierunku winny zmierzać decyzje organów Spółdzielni.

/-/ Dyrektor Osiedla