Rada  Osiedla 

tel. 22-864-86-48 (sekretariat)

Zawiadomienia o dyżurach będą rozwieszone w budynku biura oraz na tablicach ogłoszeń  w  klatkach schodowych.

Rada Osiedla w poniższym składzie rozpoczęła kadencję w dniu 24 maja 2022

 

LISTA CZŁONKÓW Rady Osiedla WSM Wawrzyszew

 

             IMIĘ I NAZWISKO  – stanowisko                                               
1.     Tomasz Małek  –  przewodniczący Rady Osiedla                      
2.     Agnieszka Głowicka – Miszczak  –  v-ce przewodnicząca Rady Osiedla                                            
3.     Jolanta Bętkowska  –  sekretarz RO
4.     Anna Wodzicka  –  przewodnicząca komisji  Rewizyjnej                                  
5.     Konrad Kuczaba vel Kuciabiński  –  przewodniczący komisji  GZM                       
6.     Adam Czarnecki – przewodniczący komisji Społeczno – Kulturalnej
7.     Janina Frycz  –  przewodnicząca komisji Infrastruktury                                                  
8.     Michał Bożyk  –  członek
9.     Bożena Boczkowska –  członek
10.  Zygmunt Morawski   – członek
11.  Małgorzata Obtułowicz   –  członek
12.  Zofia Paderewska  – członek     
13.  Łucja Szmit – członek
14.  Iwona Tarasiuk – członek
15.  Bożena Wardecka  –  członek