Wspomnienie pana Janusza Obojskiego

Szanowni zebrani, rodzino, przyjaciele, sąsiedzi

W imieniu Koleżanek i Kolegów, a szczególnie tych którzy współpracowali z Januszem Obojskim w strukturach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (WSM) pragnę pożegnać Janusza w kilku słowach.

Janusz był długoletnim członkiem Rady Osiedla Wawrzyszew  i Rady Nadzorczej Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Pełnił funkcję m.in. Przewodniczącego Rady Osiedla Wawrzyszew, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej WSM, Przewodniczącego Komisji Organizacyjno-Samorządowej Rady Nadzorczej WSM, Przewodniczącego Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej Rady Nadzorczej WSM. Kilkakrotnie reprezentował nas na Zebraniach Przedstawicieli. Był Przewodniczącym Zebrania Przedstawicieli poświęconego zmianom statutu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a także Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia WSM.

Janusz pracował  dla dobra i rozwoju Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a więc członków spółdzielni. Jego działalność została doceniona przez Walne Zgromadzenie  i otrzymał kilka odznaczeń, m.in.  odznaczenie Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego, Zasłużony Członek Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Honorowy Członek WSM.

Osiedle Wawrzyszew wiele Januszowi zawdzięcza. Mieszkał na Wawrzyszewie od 1975 r. Z wielkim zaangażowaniem dbał aby Osiedle to było coraz piękniejsze, dobrze zarządzane. Jako Przewodniczący Rady Osiedla dbał o potrzeby mieszkańców niezależnie od ich wieku.

Janusz był człowiekiem mądrym, ambitnym, pełnym energii do działania, bardzo sprawiedliwym, miał ogromne poczucie humoru, zawsze pogodny, pełen optymizmu i życzliwości dla drugiego człowieka – takiego Ciebie Janusz zapamiętamy.

Żegnamy Cię Januszu w głębokim smutku i żalu. Dziękujemy za wszelkie dobro, które czyniłeś.  Znajomość i współpraca z Tobą była dla wielu z nas dużym doświadczeniem. Będzie nam Ciebie brakowało. Pozostaniesz na zawsze w naszych sercach i pamięci. Dziękujemy, że byłeś z nami.

18 marca 2021 r.