Ze smutkiem informujemy, iż zmarła Pani Stanisława Krajewska

Ś.P. Stanisława Krajewska była członkiem Rady Osiedla WSM Wawrzyszew dwie kadencje (w latach 2007-2011 i 2011-2014). Z tego okresu dała się poznać jako osoba sumiennie wykonująca powierzone Jej obowiązki i dbająca o  interesy mieszkańców osiedla. Z życzliwością wsłuchiwała się w zgłaszane prośby i uwagi – mieszkańcy mogli liczyć na Jej pomoc.

Zawsze aktywnie uczestniczyła w Zebraniach Mieszkańców i Walnych Zgromadzeniach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej a zgłaszane przez Nią uwagi wynikały z troski o nasze osiedle i dobro mieszkańców.

Żegnamy z żalem Ś.P. Stanisławę Krajewską – społecznika, zaangażowanego mieszkańca-członka spółdzielni a przede wszystkim Dobrego i Uczciwego Człowieka.